Menu
Ididitweb Webdesign, 3490 Kvistgård, Tel. + 45 60 61 64 70, E-. ididitweb@gmail.com

Ididitweb hjemmeside design

Handelsbetingelser for Ididitweb Webdesign

Et gratis og uforpligtigende tilbud om en aftale fremsendes eller gives ved personligt møde.

1.0

Depositum indbetales ved aftale/kontrakt. Dette afhænger helt af valget som kunden tager, dog altid 25%. Der kan i særlige tilfælde være glædende at fakturering kan ske inden siden er endeligt i produktion.

1.2

Har kunden allerede et domænenavn og host bruges disse. Hvis Ididitweb skal stå for opkøbet af domænenavn og host, indbetales dette beløb også, alt efter kundens valg af host. Vi anbefaler at kunden ikke vælger en af de helt billige hosts, men evt. Gigahost eller anden host med stabile servere.

1.3

Der følger nu en arbejdsgang som efter aftale kan indbefatte bla. at kunden selv sender tekst eller vi skriver tekst og designer logo. Vi opretter en site hvor kunden kan følge med i hele forløbet, komme med små ændringer og egne forslag samt tanker til siden.

1.4

Vi forbeholder os gerne en proces tid på mellem 3-4 uger, dog kan det efter aftale gå hurtigere alt efter størelse af hjemmesiden.

1.5

Når hjemmesiden er klar til at blive lagt ud på kundens domæne, og kunden er tilfreds, skal restbeløbet indbetales. Der kan betales med kontanter eller via bankoverførelse til konto.

1.6

Siden lægges ud.

 
Data, ejerskab
2.0

Al udvikling, data og applikationer der er købt og betalt af kunden, ejes til fulde af denne. Det står kunden frit for at flytte sin hjemmeside til et valgfrit webhotel.

Ididitweb forbeholder sig retten til selv at nedtage hjemmesider eller kræve disse nedtaget, såfremt betaling ikke er mødt i henhold til std. betalingsbetingelser. Kontrakten giver kunden ret til at have en hjemmeside på ét domæne, det er således ikke tilladt at reproducere indholdet eller dele/variationer heraf på et eller flere andre domæner, dertil kræves en ny kontrakt.

2.1 Lovvalg og værneting

Parterne skal søge at løse uoverensstemmelser om aftalens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning ved forhandling.

2.2

Såfremt en tvist imidlertid ikke kan bilægges ved forhandling, har parterne aftalt, at retten i Hillerød skal være værneting for tvister.

2.3

Tvister afgøres efter dansk ret.

Ididitweb Webdesign

Ring eller skriv

Send en E-mail

Send en Email: ididitweb@gmail.com
eller ring +45 60 61 64 70

Top